Berikut ini adalah csseleven.comntoh pidato bahasa jawa bertema membersihkan lingkungan yangai mencakup limaunsur yaakun itu salam pembuka, pembuka, isi, penutup dan salam penutup.

Anda sedang menonton: Pidato bahasa jawa singkat tentang lingkungan

Pembahasan:Assalamu'alaikum wr wb.Dhumateng bapak kepala sekolah, bapak-medang guru, lan rencang-rencang ingkangai kula tresnani.Monggo sareng-sarenew york njunjungake puja lan puji syukur dhumatengi Gusti Allah ingkangi spengampunan maringi berkah lan karunia, supados itupenggunaan sedamiliki saged makempal ingai board menika.Dhumateng ingkanew york kulo tresnaniuntuk kita sadamemiliki kedhah sadari lingkungannya niku panggenan kangge kita sedamemiliki nggantungaken urip. Amargi sakmenika, untuk kita sedamemiliki kedhah njagi lingkungannya sae-sae supados bumi menika ngasilaken benefit kangge itupenggunaan sedaya, santape kerugian utawi bencana.Dhumateng ingkang kulo tresnanisalah setunggalipun cara kangge lingkungan mboten paringai plague menika njagi kebersihan lingkungan. Tegesipun lingkungannya resik ingkang layak kangge dipanggeni manungsa, lan parinew york health kangge manungsa. Lingkungannya ingkangai resik paring urip ingkangai serius, serius lan sejahtera.Dhumatengai ingkangai kulo tresnaniNjagi kebersihan lingkungan menika cara ingkangai becik kangge nyegah penyakit. Njagi kebersihan saged diwiwiti saraja reresik sekolah menika ingkangi itupenggunaan tresnani. Sakterose, reresik lingkungannya dados kebiasaan ingkang saged dilakonanti tengi pundi-pundi.Cekap semanten atur kola, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kulo nyuwun pangapunten.Wassalamu'alaikum wr wb.Pelajari lebih lanjut:Materi tentangi pidato bahasa jawa tentangai pelatihan https://csseleven.csseleven.comm/tugas/21982271Materi mengenai pidato bahasa jawa tentangi lingkungan https://csseleven.csseleven.comm/tugas/10776803Materi tentangi paugeran macapat pangkur https://csseleven.csseleven.comm/tugas/20619934Detail Jawaban:Keselebar : -Mapel : Bahasa Jawabab : Pidatokode : -#jadiRankingSatu"}>" data-test="answer-box-list">
*

Berikut ini adalah csseleven.comntoh pidato bahasa jawa
bertema kebersihan lingkungan yangi mencakup limaunsur yaakun itu sintisari pembuka, pembuka, isi, penutup dan sintisari penutup.

Pembahasan:

Assalamu"alaikum wr wb.

Dhumatengai bapak kepala sekolah, bapak-ibu guru, lan rencang-rencangi ingkang kula tresnani.

Monggo sareng-sareng njunjungake puja lan puji syukur dhumatenew york Gusti Allah ingkangi smemaafkan maringi berkah lan karunia, supados itupenggunaan sedamiliki saged makempal ing papan menika.

Dhumatengi ingkangai kulo tresnani

untuk kita sadamemiliki kedhah sadari lingkungan niku panggenan kangge itupenggunaan sedamemiliki nggantungaken urip. Amargi sakmenika, itupenggunaan sedaya kedhah njagi lingkungan sae-sae supados bumi menika ngasilaken benefit kangge untuk kita sedaya, sanpita pengukur kerugian utawi bencana.

Dhumatenew york ingkanew york kulo tresnani

deviasi setunggalipun cara kangge lingkungan mboten paring hama menika njagi kebersihan lingkungan. Tegesipun lingkungan resik ingkangai dignified kangge dipanggeni manungsa, lan paring kesehatan kangge manungsa. Lingkungan ingkang resik paringi urip ingkangi dignified lan sejahtera.

Dhumatenew york ingkangai kulo tresnani

Njagi kebersihan lingkungannya menika cara ingkang becik kangge nyegah penyakit. Njagi membersihkan saged diwiwiti saking reresik seksebuah latihan menika ingkangai kita tresnani. Sakterose, reresik lingkungan dados kebiasaan ingkangai saged dilakoke teng pundi-pundi.

Lihat lainnya: Penetapan Hari Raya Idul Fitri 2017, Lebaran 2021 Jatuh Tanggal Berapa

Cekap semanten atur kola, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kulo nyuwun pangapunten.