Tarawangsa adalah types kesenian sosial pertanian secara tradisional di Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, kesenian ini pribadi kekhasan batin halaman instrumen musiknya, yamenemani itu menggunakan sebuah alat musik yang dimainmodern mencapai cara digesek. Di dalam tuverbal Teguh Permana kutipan pendapat Luki Hendrawan, sechara etimologi,Tarawangsa berasal dari tiga gabungan kata yakni Ta – Ra – Wangsa. Ta merumemberi makan akronim dari kata ‘Meta’ berorigin dari bahasa Sunda yangi bermakna tambahan pergerakan, lalouis ‘Ra’ berkonotasi api yangi agungi sama mencapai konotasi Ra di dalam bahasa Mesir sama api yanew york agungai adalah matahari. Dan yanew york terakhir ‘Wangsa’ persamaan kata dari kata Bangsa, manusia yang menempati satu wilayah mencapai policy yangi mengikatnya. Enim Ta-Ra-Wangsa berarti ‘saga kehidupan bangsa matahari’. Dengan kata lain, Tarawangsa merupakan kesenian penyambutan bagi hasil panen padi tumbuhan yang mendesak berbertaruh di ~ matahari kemudian simbol rasa syukur terhadap tuhan YME. Tarawangsa merumemberi makan ensemble kordofon (tool musik dawai yang sumber bunyinmemiliki berupa ruangai resonator) dua alat musik. Yangi satu dinambecome tarawangsa menyertainya sendiri, dimaindimodernkan mencapai cara digesek dan yangai satunya dinambecome jentreng dimainmodernkan dengan cara dipetik.Bentuk alat musik Tarawangsa ini mendesak perbedaan mencapai tool musik gesek lainnya, seperti rebab. Resonator tarawangsa teruntuk dari kayu berleher panjanew york dengan jumlah dawai antara 2 sampai 3 utas. Tarawangsa Pangguyangan ini noel jauhnya berbeda mencapai tarawangsa Sumedang, namun dari segi panjangnya leher, serta subjek ukiran yanew york menghiasi bagian kepala jelas begitu banyak, begitu banyak berbeda. Jumlah kawat yang digunakan tarawangsa Pangguyangan berjumlah dua, tetapi ke diselidiki lebih berdekatan terkebenaran tarawangsa Pangguyangan di ~ masa lalu menggunini adalah tiga kawat, dan itu masih lampu dari lubangai karena pureut (pemutar kawat) nya.

*
Kata tarawangsa also jalan di dalam kitab-kitab kuno abad ke-10 yanew york dimenemukan di Bali. Kata tarawangsa dapat dimenemukan batin literatur terpanggilan mencapai kata lain “trewasa” dan “trewangsah”. ~ di atas masa menyertainya kesenian ini sudah hidup di ~ sosial Sunda, Jawa dan Bali. Namun seirinew york evolusi jaman, kini bekas maupun artefak dari tool musik ini siap tidak dikemenemukan lagi, juga masyarakatnya pun cantik tidak another mengenal alat musik tersebut. (Didi Wiardi: 2008 batin Ahmad, 19 Februari 2009), terutama di utama Jawa maupun Bali. Bahas terpanggilan muncul dari catatan Jaap Kunst batin bukunmemiliki Hindu-Javanese Musical Instruments (1968).Sementara itu, diperoleh lain mengacu pada bahwa kata tarawangsa tambahan ditemukan dari kitab lehernya Sewaka Darma yangai mengacu pada bahwa tarawangsa adalah alat musik. Tarawangsa merupakan development dari tool musik rebab. Rebab muncul di negara Jawa usai zaman Ijatuh circa abad ke-15—16, merumemberi makan adaptasi dari tool gesek bangsa Arab yangai dimembawa melalui para penyebar Ijatuh dari tanah Arab dan India. Ke kemunculan rebab, tarawangsa biasa pula dipanggilan mencapai nama belakang rebab jangkunew york (biola tinggi), untuk mass tarawangsa umumnmemiliki greater daripada biola (Kurnia, 2003).Dilhat dari segi fungsinya, artian Tarawangsa selalu dipertunjukan batin siklus penanaman padi, yanew york dalam sosial tanah pertanian secara tradisional selalouis diidentimodern mencapai sosok Nyai Sri Pohaci/Nyi Pohaci Sanghyanew york Dangdayanew york Asri, Dewi Asri (Dewi Sri) seperti dewi padinmemiliki social Sunda.Berdasarkan penelitian yanew york dilakudimodernkan malalui Didi Wiardi (alm.) dan Asep Saipul Ahmad pada 2008, kesenian Tarawangsa terkebenaran ditemukan pula di menyiksa Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dan satu di Kabupaten Lebak Provinsi Banten tepatnmemiliki di atas sosial Baduy. Walau setiap tempat perbedaan secara tekstual (Ahmad, 19 Februari 2009). Mengkhususkan untuk di Kabupaten Bandung, kesenian Tarawangsa tepatnmiliki terdapat di daerah Soreangai mencapai nama belakang Tarawangsa Pangguyangan Soreang. Chapter ini ditidak berdasardimodernkan ahli pemain alat musik tarawangsa yanew york masih terdapat di menyiksa terpanggilan yaitu, Aki Oyo such penggesek tarawangsa dan Emid (45 tahun) sebagai pemetik kacfire yanew york merupakan anak kandungnya sendiri (Ahmad, 19 Februari 2009).kekuasaan tarawangsa di setiap utama luaran perbedaan bentuk dan struktur. Kekuasaan tarawangsa di wilayah Rancakalong, pertunjukannmemiliki noel dilengkapi malalui vokal, just dua instrumen saja, yamenemani itu jentrengai dan tarawangsa, sedangmodernkan artis tarawangsa di wilayah Cibalonew york Tasikmalaya, dipengkapi mencapai instrumen lainnya, kemudian calungi rantay,Berikut ini adalah deviasi satu teks lagu-lagu Safasih yanew york digunakan untuk bumembukanya batin perkira Calunew york tarawngsa di Cibalong. (Anzil Hidayat, 2012)

1. Asalamu’alekum Amita kanu kagungan bumi Anu kagungan lembur Ayeuna muga-muga jembatangan pangampura Ti luhur sausap rambut

2. Aduh-aduh ibu Hurungi eta lain layung Eta herangai lain bulan Nu hurungai mah hurung Nu herang badan salira

ke songs bubuka selesai dilanjutmodern menjangkau lagu Kanew york Iriyadi

1. Euleung kangi Iriyadi Aeh-aeh Euleung kang Iryadi Kuringi milu ka Panyiaran Ari ngaba ngabantuan Ayeuna mah ka Panyairan

2. Euleung kangai Iriyadi Aeh euleung Euleung kangai Iriyadi Pangbalidimodernkan bubur beureum Anu-anu beureum Ayeuna mah da anu beureum

3. Kasep deudeuh teuing Geuninew york ibu-ibu nineung Alah nineungi medang nineung Nineungna ka duanana Aeh kasep medang deudeuh

Selanjutnya lagu penutup yamenemani itu lagu mulang, tengah lagu-songs lainnmemiliki songs mulang adalah lagu-lagu yangai paling cacat syairnya. Hanya saja penyajiannmemiliki diulang-upanjang sampai kekuasaan dianggap telah selesai.


Anda sedang menonton: Pada zaman dahulu pertunjukan ondel-ondel biasanya dapat ditemui pada acara


Lihat lainnya: Nama Grup Band Barat Tahun 2000An Terpopuler Yang Enak Didengar

Berikut adalah teks lagu mupanjang yang biasa used kemudian penutup pertunjukan dan dilakumodernkan sechara berulang-ulang:Yu batur ayeuna urangi marulangNmiliki mupanjang hayu ka lembur urang

Sumber:M. Halwi Dahlan dkk, “Inventarisasi Karmiliki budaya Kabupaten Sumedang”, laporan Penginventarisasian dan Penlebah Karmemiliki Budaya, Bandung: BPNB Jabar, 2018Tim verifikasi WBTB Disparbud Jabar, “Tarawangsa”, membentuk Penetapan warisan budaya Takbenda Provinsi Jawa Barat, Bandung: dinas Pariwisata dan budaya Provinsi Jawa Barat, 2017.