ULASAN | isu LGBT telah menaiknya perhatian orang Malaysia. Ia could satu pengalaman baru bagi sesepusat pihak khususnmemiliki social yang kuranew york terdedah kepada berita dunia luar yang semakin rencam.

Anda sedang menonton: Orang yang membenci kita menurut islam

Namun, di Barat, isu tuntutan ke kanan golongan LGBT ~ no lainnya sesuatuyangi baru. Jumlah golongan ini dan kadar simpati kedi ~ golongan ini also meningkat.

dunia teknologi maklumat yangai begakun itu pantas menjadidimodernkan pelbagai biakan dan amalan di tempat yanew york berbeza hadir setelah secara spasial lain mencapai pantasnya. Silang biakan dan cara fikir telah form world yang baharu. Siwhat yangai lebih dominan, itu menjadi menguasai kempen biakan dan pemikiran. Akhirnya, diangkat slogan dan laungan mereka.

Maka, tidak hairan jika kerumunan isu-isu baharu yangi dahulunmemiliki ganjil tetapi days ini menjadi sebahagian daripada rumor pentingai yang kita logis menanganinya.

Bagi muslim dan juga non-muslim, here samemiliki mau menyebut beberwhat perkara berkaitan postur Imemukul terhadap golongan LGBT ini untuk difahami.

menghubung jender mencapai jantina setipe menyanggahi fitrah (natural disposition) dan atempat pembakaran yanew york lurus (di dalam definisi kertas ini, Islam). Namun begitu, Imemukul noel membenardimodernkan untuk kita menuduh seseorangi melakukan tautan jenis kelamin yangi deviasi sebagai menuduh perbuatan homoseksual ataukah zina.

PengakuanMaiz bin Malik al-Aslami

~ kita diuntuk mengatakan mengelakdimodernkan daripada menerima meyakinkan perlakuan jenis kelamin yangai noël mengikut perpolitik yang sah. Ini kerana Ijatuh noël shanks chapter sebagai ini dihebohkan.

Al-Imam Muslim meriwayatmodernkan di dalam sahihnya:

"Sesungguhnmiliki Maiz bin Malik al-Aslami datang kediatas Rasulullah SAW lalouis berkata: Wahai Rasulullah! Aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku telah berzina. Aku mahu engkau ringkas daku. Rasulullah SAW menolak pengakuannya. Keesokannya dia datanew york lagi dan berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnmemiliki aku telah berzina.

"Baginda menolak pengakuannmemiliki kali kedua. Rasulullah SAW menghantar wakil usai kaumnmiliki lalouis bertanya: Apakah kamu untuk mengetahui dialah ada melecehkan diatas akalnya, ada sesuatu yang kamu rasa ganjil?

"Jawab mereka: apa yanew york kami knows itu sempurna akalnya dan kita melihat dialah daripada kalangan orang smelalui kami.

"Keesodimodernkan harinya, Maiz datanew york lagi kepada Rasulullah kali ketiga. Baginda begitu banyak, begitu banyak lagi mengingkari pengakuannmiliki dan menghantar another wakil kedi ~ kaumnya. Mereka memberikenal bahawa Maiz tiada mengganggu di atas diri dan akalnya….”

'Tolak kes-kpita maksiat peribadi'

di dalam riwayat Ibn Hibban, Rasulullah memimpin agar Maiz dihalau diambil dari datangi kediatas baginda supaya noel terus memkarena meyakinkan zina tersebut.

Demikian Nabi Muhammad SAW memahami kes-kes maksiat peribadi daripada dibawa kepada pertuduhan. Maksudnya, jika ada pike kanan yang mengaku does zina ataupun homoseksual, sepatutnmiliki itupenggunaan jangan melayan dan mempedulikannya.

menemani itu urusan taubat antara dia dan Allah. Itupenggunaan tidak disuruh menginmaskaan dan mencari-cari kejadian dosa peribadi such itu. Bahkan untuk kita diberbicara menyembunyikan dosa maksiat peribadi seseorang.

Perbuatan homoseksual merupapan satu dosa. Menuduh orangai lain melakukan perbuatan itu tambahan merupakan satu dosa besar. Mencari-cari kesalahan orangi di dalam maksiat peribadi antara itu dan Allah merumemberi makan satu dosa yang dilarangi melalui agama.

Dalilnmiliki riwayat al-dihukum daripada ‘Abd ar-Rahman bin ‘Auf :

“Bahawa dialah berkmulailah bersama Umar bin al-Khattab RA di atas suatu malam di Madinah. Selagi mereka sedanew york berjalan, tiba-tiba ternampak nyalaan fire di sebuah rumah. Mereka pun televisi menuju usai sakun itu sehingga apabila dihampiri disulit pintunya berkunci, di dalamnmemiliki ada sebuah kelompok oranew york mencapai suara yang kuat.

"Lalouis Umar RA berkata -sambil memegangi groep ‘Abd ar-Rahman-: Kau tahukah ini rumah siapa?.

"Jawabnya: Tidak. Kata Umar: Ini rumah Rabi’ah bin Umayyah bin Kalaf, mereka sekarangai sedangai mabuk arak, maafkan saya pendapat kau?.

"Kata ‘Abd ar-Rahman: Aku berpendapat kita sekaranew york telah does maafkan saya yang Allah larang, Allah berfirman: Jangan kamu mengintip. Kita telah mengintip. Maka Umar pun televisi dan meninggalmodern mereka."

(Riwayat al-dihukum di dalam al-Mustadrak, dicost sahih serta sokonew york malalui al-Zahabi. Also al-Baihaqi batin as-Sunan al-Kubra).

*

Jika maksiat sebagai homoseksual menyertainya dilakudimodernkan sechara terang-terangan ataukah terbuka, maka bansimpan saja terhadap maksiat menemani itu perlu dizahirkan. Demikian juga jika kempen nanti arah maksiat itu secara terbuka, maka jawapan bapengelasan juga secara terbuka.

Ini keer perbuatan maksiat peribadi yang tergantung mengeluarmodernkan maksiat itu dari menyiksa urusan peribadi seseorangai dengan tuhannmemiliki kediatas kempen tergantung yang beevor pihak yanew york lain dan penginapan persekitaran.

Namun, bantahan itu hendaklah dilakukan menjangkau kadar kemungkinan setiap pibaik tanpa membawa kedi atas kerosakan yang lain. Sabda Nabi SAW:

“Sesimaafkan saya batin kalangan kamu yangi memelihat kemungkaran maka hendaklah dialah ubah mencapai tangannya, sekiranmemiliki noël mampu maka mencapai lidahnya, sekiranmiliki noël mampu maka mencapai hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman." (Riwayat Muslim)

baik di dalam halaman yang berhak

Seseorangi yangai melakukan dosa batin perkara tertentu, bukanlah bererti dialah dinafidimodernkan baik di dalam perkara yangi lain.

Ini such dosa berzinaatau homoseksualatau pengayaan arakataukah berberjudi dan seumpamanya. Dosa-dosa ini dibantahkan dan diingkari, namun ourselves yangai melakukan dosa tersebut noël dinafikan haknmiliki dalam hal-chapter yang itu berhak.

Apatah lagi, batin kehidupan bernegara yangi setiap person mempunyai haknmemiliki yangi tertentu. Di dalam hadis al-Imam al-Bukhari, Rasulullah SAW mengajar kita cara berikteraksi secara seimbang ini:

“Seorangai lelaki bernama ‘Abdullah, digelar ‘himar’ (keldai). Itu seringai disebabkan Rasulullah SAW ketawa. Also pernah Nabi SAW menyebatnmemiliki (mentetes hukuman) disebabmodern patahan mepengayaan arak.

"pada suatu hari itu ditangkap lagi (disebabmodernkan patahan meminum arak), maka baginda pun mengtindakan lalu itu disebat. Seorangai lelaki berkata: miliki Allah! Laknatilah dia, alangkah kerap itu ditangkap.

"karena itu Nabi SAW pun bersabda: Jangan kamu setiap orang melaknatinya! Demi Allah what yang aku kenal dia mencintai Allah dan RasulNya”. (Riwayat al-Bukhari).

interaksi nabi dan peminumarak

batin hadis ini, itupenggunaan dapati sekalipun perbuatan curam arak akun itu satu dosa besar, namun pemeningkatkan arab tersebut serinew york juga berinteraction mencapai Nabi Muhammad SAW sehingga baginda selalu kelinge mencapai telatahnya.

Maksudnya, Nabi SAW masih berinteraksi invisor dengannya. Demikianlah, kesalahannmemiliki menemani itu noel memberikan lesen semudah-mudahnmemiliki buat orangai lain memakinya.

Nabi SAW melaranew york mereka mencercanmemiliki kerana baginda tahu jenis lelaki tersebut. Dosa militer dosa. Namun, satu dosa tidak menjustifikasikan untuk dosa lain dilakumodern ke atas diri yangai berdosa.

dalam definisi kertas hari ini, daratkan pendidikan, hak jual-beli, ke kanan bekerja, hak mendapat keadilan, hak harta dan seumpamanya bagi golongan yangi melakukan dosa besar ini termasuk LGBT noël apa yang anda tidak terluka selama mereka noël melanggar peraturan-peraturan yanew york berkaitan bab tersebut.

overhead dasar keadilan, segenap perpolitik terpaksai kediatas segenap pihak yangi terbabit sechara adil dan saksama.

*

Homoseksual satu dosa, namun ia noël menjadimodernkan perlakunmiliki terkeluar daripada Islam. Pengamal perbuatan ini, selagi noel menghalalkannya, maka dia seorangai muslim yang berdosa sepertimana pendosa-pendosa yangai lain.

Kadar dosa hanya ditidak sah melalui Allah. Dosa semata noel membolehmodernkan seseorangi dikafirkan. Maka such pendosa yanew york lain, keampunan Allah masih suspended karena mereka.

such muslim, mereka ada hak-baik sesama muslim yang delegasi ditunaikan. Ini seperti nasihat-menasihati, memberi dan angklung salam, menziarahi selama sakit, menerima jemputan, mengiringai jenazah dan selainnya.

Demikeian juga, such insan tidak punya mengira agama mereka berbaik mendapat bantuhan ketika requires such kecederaan, dalaman ancaman dan seumpamanya.

daratkan sekesamaan muslim, manusia

Ini what yangi Nabi SAW panggilan tentangi hak-baik sesama muslim dan juga hak-baik sekemiripan umat ​​manusia batin pelbagai nas al-Quran dan hadis.

Amalan kepada jender sekesamaan jenis saya bubar melalui Islam. Ia satu menyalahi apa yanew york Allah mahu daripada manusia. Ia songsang.

tuan menciptbecome lelaki dan wanita. Malalui perhubungan jender kedua-dua jantina ini manusia membiak dan berkembangai sechara fizikal dan emosi.

jender sekemiripannya jenis merosakmodern fitrah yanew york tuan ciptbecome manusia. Ia merosakdimodernkan rohani dan jasmani insan. Ini sebagai jenis kelamin sesama mahram (incest), ataupun manusia dengan haiwan.

Jika jender sekemiripannya jenis diiktiraf atas asas baik asasi, maka jender sekemiripan mahram (incest), jenis kelamin mencapai isteri oranew york lain, jenis kelamin dengan haiwan dan seumpamanmemiliki dengannmemiliki juga pada saat kemudian akan diiktiraf overhead asas yangi sama.

Terslam di dalam dosa

Ibang seperti agama fitrah noël could mengiktiraf bab ini semua. Islam menolaknmiliki dan menganggapnya keji. Ini jelas apabila Allah merakamkan ucapan Nabi Lut terhadap kaumnya:

(maksudnya)"... Dan (Nabi) Lut juga selagi dialah berkata kedi ~ kaumnya: Patutkah kamu does perbuatan yangi keji, yang tidak pernah dilakudimodernkan melalui seorangi pun dari penduduk makhluk ini sebelum kamu?

"Sesungguhnya kamu mendatangai lelaki karena memuasdimodernkan nafsu syahwat kamu mencapai meninggalkan perempuan, kelewat kamu ini adalah kaum yangi melampaui batas." (surah al-‘Araf 80-81).

Benar, seks sekemiripannya jantina merupapan satu dosa. Di dalam masa yanew york kesamaan perluís untuk kita pikiran bahawa ia juga kadang-kala satu ujian terhadap jiwa sesetengah individu. Mereka sebahagiannmemiliki noël dapat mengstart nafsu yangai noel sewajarnya itu. Terbatas mereka termemukul batin dosa tersebut.

kita also mempunyai dosa di dalam perkara yang lain. Sebagai mana kita mengharapkan keampunan Allah, demikian juga sebahagian mereka. Maka, tugasan kita together help antara saling back kedi ~ Allah dan menmendulang keampunanNya.

Dakwah back fitrah

Dakwah agar golongan LGBT kembali fitrah merupakan dakwah yang mulia. Usaha agar mereka back kedi ~ kehidupan yangai sekutunya merumakanan satu ibadah dan pahala yanew york besar.

Dakwah akun itu menuntut kita mencari pendekatan yangi superioritas dan benar mencapai keadaan mereka yangi kita dakwah itu. Ini kemudian firman Allah:

(maksudnya) “Serulah usai cara Tuhanmu (wahai Muhammad) menjangkau hikmah dan mauizah hasanah (nasihat yang baik), dan berbahaslah mencapai mereka menjangkau cara yang lebih baik; sesungguhnmiliki Tuhanmu itu lah jua yang lebih mengetahui siwhat yanew york sesat dari jalanNya, dan dialah lah jua yangai lebih mengetahui ini adalah orang-orangi yanew york mendapat hidayah petdemo (surah al-Nahl: 125).

Islam tolakamalan seks songsang

Maka, laras bahasa yangi untuk kita guna pakai batin mengimbangai dakwaan mereka bahawa mereka tambahan mempunyai daratkan kemudian manusia hendaklah berterkesan dan difahami oleh generasi kini.

itupenggunaan logis keluar kedi ~ mereka bahawa Imemukul membantah seruan dan amalan jenis kelamin yangai songsangi tersebut, namun batin masa yang sama, Imemukul mengiktiraf sudut-tepian yanew york lain daripada segi keinsanan dan persaudaraan sesama muslim.

Ajaran Imemukul sentiasa memberidimodernkan semoga buat manusia back kediatas Allah menjangkau full jenuh kekasih dan taubat.

Agama ini noël menjadikan human putus asa sebaliknmiliki sentiasa memberikan semoga dan sinar ke arah yang lebih baik.

Golongan LGBT sama kemudian untuk kita semua, di hadapan terbentangi luas pintu karena kembali kediatas tuhan Yang Maha Penyayang.

PROF mengikat DATUK DR MOHD ASRI zainul ABIDIN ialah mufti Perlis. Plan ini asalnmiliki di meitu sosial beliau.

Lihat lainnya: Negara-Negara Yang Menjadi Anggota Asean, Pelajari Yuk!, Profil Negara Asean Dari Indonesia Hingga Kamboja

Tulinguistik ini berpawai penulis dan noel semestinmemiliki reflects pendirian rasmi csseleven.com.