*
Al FaatihahPembukaan 7 Mekah 2 
*
Ali ‘Imrankeluarga ‘Imran 200 Madinah 4 
*
Al Maa-idah Hidangan 120 Madinah 6 
*
Al A’raaf secara spasial tertinggi 206 Mekah 8 
*
At Taubah Pengampunan 129 Madinah 10 
*
Huud Nabi Hud A.S 123 Mekah 12 
*
Ar Ra’dGuruh 43 Madinah 14 
*
Al Hijr Al Hijr ( namu sebuah pegunungan ) 99 Mekah 16 
*
Al Israa’ Memperoperasi di mmakhluk hari 111 Mekah 18 
*
MaryamMaryam ( Ibunda nabi Isa A.S ) 98 Mekah20 
*
Al Anbyaa’ Nabi-nabi 112 Mekah22 
*
Al Mu’minuunOrang yangai beriman 118 Mekah 24 
*
Al Furqaan Pembeda 77 Mekah 26 
*
An Naml Semut 93 Mekah 28 
*
Al AnkabuutLaba-laba 69 Mekah30 
*
Luqman keluarga Luqman 34 Mekah32 
*
Al AhzabGolongan yangi bersekutu 73 Madinah 34 
*
Fathir Pencipta 45 Mekah36 
*
Ash Shaaffaat Yang bershaf-shaf 182 Mekah 38 
*
Az Zumar Rombongan-rombongan 75 Mekah 40 
*
Al Fushshilat Yangai Dijelaskan 54 Mekah 42 
*
Az Zukhruf Perhiasan 89 Mekah 44 
*
Al JaatsiyahYanew york berlutut 37 Mekah 46 
*
MuhammadNabi Muhammad S.A.W 38 Madinah 48 
*
Al Hujuraat Kamar-kamar 18 Madinah 50 
*
Adz DzaariyaatAngin menerbangkan 60 Mekah 52 
*
An Najm Bintang 62 Mekah 54 
*
Ar RahmaanYangi Maha Pemurah 78 Madinah 56 
*
Al HadiidBesi 29 Madinah 58 
*
Al Hasyr Pengusiran 24 Madinah 60 
*
Ash ShaffBarisan 14 Madinah 62 
*
Al Munaafiquun Orang-orangai munafik 11 Madinah 64 
*
Ath ThalaaqTalak 12 Madinah 66 
*
Al MulkKerajaan 30 Mekah 68 
*
Al Haaqqahdays Kiamat 52 Mekah70 
*
NuhNabi Nuh A.S 28 Mekah72 
*
Al Muzzammil Orangai yanew york berselimut 20 Mekah 74 
*
Al Qiyaamahaku Kiamat 40 Mekah 76 
*
Al MursalaatMalaikat yang diutus 50 Mekah 78 
*
An Naazi’aat Malaikat yanew york mencabut 46 Mekah 80 
*
At Takwiir Menggulung 29 Mekah 82 
*
Al Muthaffifiin Oranew york yangi curang 36 Mekah 84 
*
Al Buruuj Gugusan bintang 22 Mekah 86 
*
Al A’laaYang paling tinggi 19 Mekah 88 
*
Al FajrFajar 30 Mekah 90 
*
Asy Syams Matahari 15 Mekah 92 
*
Adh Dhuhaatimes matadays naik 11 Mekah 94 
*
At Tiin Buah Tin 8 Mekah 96 
*
Al QadrKemuliaan 5 Mekah 98 
*
Az ZalzalahKegoncangan 8 Madinah100 
*
Al Qaari’ahhari Kiamat 11 Mekah102 
*
Al ‘AshrMasa / Waktu 3 Mekah104 
*
Al FiilGajah 5 Mekah106 
*
Al Maa’uunBaranew york yangai berguna 7 Mekah108 
*
Al KaafiruunOrangai kafir 6 Mekah110 
*
Al MasadSabut yang dipintal 5 Mekah112 
*
Al Falaq waktu subuh 5 Mekah114 
*
An Naas Manusia 6 Mekah

Ada beberwhat surat yang diberi nama lebih dari satu melalui Rasulullah.

Al-Fatihaah ‏الفاتحة‎ juga diberi namu Ummul Qur’an” ( Induk Al Qur’aan ) atau “As Sab’ul Matsaany” ( Tujuh yang berulang-ulang )At-Taubah ‏التوبة‎ also diberi nama Baraa’ah.Al-Israa’ ‏الإسراء‎ juga diberi namu Bani IsrailFatir ‏فاطر‎ also diberry nama Al-Malaa’ikah ( Para Malaikat )Al-Mu’min ‏المؤمنون‎ also diberi nama GhafirAl Fushshilat فصلت juga diberi nama belakang “Ha Meem As-Sajdah ‏‎ (Haa Meem, Sujud)Al-Insan ‏الإنسان‎ juga diberi nama “Ad-Dahr (Waktu)Al Masad ‏المسد‎ tambahan diberi nama belakang Al Lahab (gejolak api)

referensi :

https://quranicarabic.files.wordpress.com/2011/12/names-of-surahs-and-meaning.pdf