memasuki hari-aku menjelang persalinan, Mom dan pasangan tentu cantik harus menyiapkan nama anak yangi most indah. Apalagi jika tipe seks si small siap ditidak laki-laki. Selain nama bayi laki-laki Islam, namu anak yang mengandungai unsur Jawa juga sedangai memanggang tren belakangan ini. Terseri merangkai namu bocah Jawa, Mom? Berikut rekomendasi nama bayi laki-laki Jawa sansekerta, jawa kuno, jawa keraselang dan jawa modernis beserta artinya.

Anda sedang menonton: Nama nama anak laki laki jawa

*

nama bayi laki-laki Jawa dan artinmiliki buat alfabet A

1. Abhicandra

Cahamiliki kepintaran

2. Abimana

anak laki-laki yangai berbudi tinggi

3. Abimanyu

bocah yanew york noel undang mencapai kesulitan apapun

4. Abiyoga

anak laki-laki yang memiliki kelebihan

5. Abiyasa

Pandai

6. Adhicandra

Rembulan yanew york indah

7. Adiguna

cerdik dan pintar

8. Adinata

Unggul

9. Adiwangsa

Mulia

10. Adipramana

Seorangai penguasa pertama

11. Aditya

nama lain dari sanew york surya ataukah matahari

12. Agnibrata

Seseorangi yangi selalu berti~ no mencapai kehangatan

13. Aji

Berharga

14. Aksa

Seorangai lelaki yangi memiliki paras clearly dan enak dipandang

15. Andaka

anak laki-laki yangi kuat

16. Andaru

Kebahagiaan, shang menolong, dermawan

17. Apta

Cerdas, pandai

18. Arya

Keturunan bangsawan

19. Arzaquna

Seorangi lelaki yangai bersifat mulia

20. Aradhana

Perdamaian

21. Ardianto

Kehormatan

22. Arga

Gunung

23. Arjanta

Selaluís gembira

24. Arjuna

Hebat

25. Asmaralaya

Anak dari surga

26. Astaguna

Selalouis beruntuk kebaikan

27. Aswangga

Gesit, cekatan

nama sayang laki-laki Jawa sansekerta untuk alfabet B

28. Bajradaka

Air intan

29. Bamantara

Penguasa udara

30. Barata

Menjauhi duniawi

31. Batara

Berwibawa such seoranew york dewa

32. Bagas, Bagus

bocah yang tahan lama dan memiliki keteguhan hati

33. Bagio

anak laki-laki yangai bahagia

34. Basukarna

Oranew york yanew york luaran pendengaran tajam

35. Bayuaji

Udara yangai mendesak berharga

36. Baskara

Matahari

37. Basuki

Oranew york yangai selamat

38. Bagaskara

Cahamiliki matadays adalah makna tambahan dari namu ini

39. Bagawanta

Keberuntungan, kebahagiaan

40. Bhanu

Sinar yangai terang, cahaya

41. Birawa

Hebat

42. Bisma

Luar biasa, nama belakang tokoh wayang

43. Biantara

Seoranew york penguasa udara

44. Bimo, Bima

Anak yangai luar biasa

45. Brahma

dewa pencipta alam

46. Bramantya

Bersemangat

47. Brawijaya

nama seoranew york raja

48. Budiono

Laki-laki yangi berbudi

nama sayang laki-laki Jawa keraton karena abjad C

49. Cakra

Seorangai lelaki yangai melindungi

50. Cahyadi

Sebuah cahaya yang indah

51. Chandra

Artinya bulan

52. Cahyono

muda yang ulet, otoritas dan terampil

53. Chandika

muda yang menerangi hidup keluarga seperti moon saat purnama

54. Cayapata

Gugusan bintang

55. Candana

woods wangi, kayu yang berbau harum

56. Chalis

Selamat dari berbagai ancaman malapetaka

57. Casugraha

Sesuatu yangi bersinar dengan jelas

58. Cataka

Burung penggemar air hujan

59. Cakrawala

secara spasial bintang-bintang

60. Cipta

anak laki-laki yang baik hati

61. Cokroaminoto

Putra mataaku yang sholeh

nama bayi laki-laki Jawa lehernya untuk abjad D

62. Damar

Penerang keluarga

63. Diwanto

Anak yang turun trấn dan noël mau diistimewakan

64. Dhika

bocah yangi diberi kelebihan

65. Dimas

bocah yang lebih muda

66. Danu

Artinmemiliki orangai yangai menjadi cahamiliki penerang

67. Dewa

Bermakna penguasa, sakti dan perkasa

68. Dirja

Anak yangai diberi keselamatan

69. Darojati

Anak yangi terhormat

70. Daryana

Anak yanew york luaran budi baik

71. Dewari, Dewani

muda dan mulia

72. Daniswara

Yanew york mulia

73. Danurdaru

Anak yangi diharapmodernkan kerajaan ilmu

74. Darsa

Keinginan

75. Dewandaru

tuhan yangi memberidimodernkan wahyu dan kebahagiaan

76. Dewangga

berbadan dewa

### 77. Dipa

Raja

78. Djani

Anak yangi tekun

79. Darya

Berbudi

80. Dihyan

Matahari

81. Daryata

Anak yang diberi ketabahan

nama bayi laki-laki Jawa keraselang untuk alfabet E

82. Elang

Burunew york elang

83. Enda

Anak terakhir

84. Enes

Sendiri

85. Edi

Indah, enak dipandang

86. Endaru

Kuat

87. Estu

Bersungguh-sungguh

88. Endra

Kelak become memanggang orang besar

89. Estiawan

Laki-laki yangai bercita-cita

berpengalaman juga: 339 Rekomendasi nama bayi perempuan Jawa & Artinya

nama bayinya laki-laki Jawa kuno untuk alfabet F

90. Fusena

Kilau cahaya

91. Fazaira

incuver di times fajar

92. Fajar

melakukan diwaktu fajar

nama bayi laki-laki Jawa keranada untuk abjad G

93. Gama

Sebuah perjalanan

94. Gamya

Tingkah laku yangai baik

95. Gandara

ton dan irama

96. Gentala

seperti naga

97. Gitarja

Senandunew york riang, nyanyian kegembiraan

98. Giyana, Giyanta

Anak yangi full menjangkau semangat

99. Ganendra

pasukan dewa

100. Gandawasa

Parfum yangai harum begitu banyak, begitu banyak baunya

101. Gatra

familic adalah yangai terpenting

102. Gurnito

Sesuatu yangi bergema

103. Giandra

Sentosa dan pintar

104. Gumilar

anak laki-laki yanew york terus terang

105. Gading

Anak yang kokoh

106. Gilang

Anak yangi teguh

107. Guinandra

Sentosa dan pintar

108. Gunawan

Laki-laki yangai berguna

109. Guntur

Suci

110. Garjita

Yang dibanggakan

namu bayi laki-laki Jawa sansekerta buat abjad H

111. Herdian

Anak yangai diharapkan menjadi orang mulia

112. Hardinata

Seditinggikan gunung

113. Haris

Tertata rapi

114. Hartawan

dialah yang memiliki kekayaan

115. Harwanto

Nyala fire yang membara

116. Haryono

Seorang bangsawan

117. Haryatma

Lelaki yangi lives mencapai mulia

118. Hariyatno

Seoranew york yanew york memiliki kekayaan

119. Harsa

dia yangai pribadi kehendak

120. Husada

Ilmu pengobatan

121. Hadi

Petdemonstrasi jalan

122. Hadinata

Petdemonstrasi cara dan pelindung

123. Handaru

Wahyu, kebahagiaan

124. Hasta

Delapan

125. Haribawa

Pemmembawa kebahagiaan

126. Harjita

hidup yang bermanfaat

127. Hendro

bergaris emas

128. Herjuno

mendesak sopan

129. Hadyan

jawaban tinggi

130. Hastanta

Berperasaan tajam

131. Hanenda

Oranew york yangai pantangi menyerah

132. Hardiyata

pemimpin yangai memberi petunjuk

133. Hattala

Madu

134. Hestamma

rumbai yang berharga

namu bayi laki-laki Jawa dan artinmemiliki karena alfabet I

135.Indra

Panca indra

136. Ismanto, Ismawan

Sesuatu yangai indah, elok dan bagus

137. Ismoyono

Keteguhan, kebijaksanaan

138. Idhang

Orangai yang bisa dijadimodernkan sandaran

139. Ismawan

Keteguhan, kebijaksanaan

140. Indurasmi

Sinar bulan

141. Ihatra

Di dunia ini

142. Imba

Selaluís bergerak

143. Inir

Kehormatan

144. Indradewa

Yangai diberi kemuliaan

nama anak laki-laki Jawa dan artinmemiliki untuk abjad J

145. Janu

berpikir jauh

146. Jarot

Berotot, kuat

147. Jaya

Luar biasa

148. Janadi

Seorangai manusia yangi baik

149. Jatiadi

Lelaki yang memiliki semangat berkorban

150. Jatmiko

Anak yangi memiliki kesopanan santun

151. Jumanto

Mutiara

152. Jagadita

Kesejahteraan dunia

153. Jayastu

semoga kemenangan

154. Jaladara

Aliran air

155. Jumanta

Emas, mutiara

156. Jaka, Joko

Anak muda

157. Jiwatrisna

berwewenang hidup

158. Jayantaka

Orangi bijaksana

159. Janitra

Berderajat tinggi

nama bocah Jawa keranada buat alfabet K

160. Kasman, Kasiman

Lelaki bertrần lembut

161. Kusmanto

Lelaki seharum bunga

162. Kusuma, Kuswan, Kusno

Lelaki pemmembawa kesejahteraan

163. Kamandaka

Seseorangai yang memerintah

164. Kanaka

kuning yang berharga

165. Kawanda

Awan

166. Kawindra

king penyair

167. Kumara

Anak laki-laki

168. Kama

Seseoranew york yangi selaluís dipuja

169. Kanigara

Bunga matadays yangi istimewa

170. Kuswan

Sentosa

171. Kagendra

raja burung

172. Kama

Dipuja

173. Kawiswara

Yang mulia

174. Kaesang

king keturunan bangsawan

175. Kamajaya

ketuhanan cinta

176. Kamandaka

Yangai memerintah

177. Karno

Bertrấn lembut

178. Kresna

Bijaksana

179. Kukuh

Mantap

180. Kusna

shang pengetahuan

namu bayi laki-laki Jawa sansekerta untuk abjad L

181. Labdajaya

menjangkau kemenangan

182. Lasmana

Lelaki yanew york pribadi kemauan keras

183. Lawana

Samudera

184. Labda

Anak lelaki cerdas

185. Laksana

Sebuah persign yangi baik

186. Layana

Sesuatu yang terus mengalir

187. Lingga

bocah jantan

188. Labdagati

Orang yang ahli

189. Ladin

nama bunga

190. Lyan

Anak yang berbeda

harus baca Juga: 300 nama sayang Laki-laki Islami dan Artinya, Keren & Kekinian

nama bayi laki-laki Jawa dan artinmiliki untuk alfabet M

191.Madaharsa

dicintai dan kesucian

192. Mahardika

Berbudi luhur

193. Manggala

Seoranew york pemimpin

194. Magada

Penyanyi

195. Mahawira

Pahlawan besar

196. Mahadana

Sosok yangai empire raya

197. Maheswara

Seorangai raja yangai besar

198. Majaya

Seorang pelaut

199. Mahasura

Pejuanew york besar

200. Mahatma

Lelaki berjiwa besar

201. Madana

Cinta

202. Mahadi

Mulia

203. Mahatma

Berjiwa besar

204. Madya

Tengah

205. Mahaprana

Sosok yanew york optimis

nama bayi laki-laki Jawa keraton untuk abjad N

206. Nanditama

Perajin emas

207. Nadindra

Sebuah sungai yangi geram dan dalam

208. Narapati

Seorang raja

209. Nandana

Anak laki-laki

210. Nararya

Seseorangi yangai dimuliakan

211. Nayaka

Seorang pemimpin

212. Nitisara

Seorangi lelaki yangai bijaksana

213. Nohan, Nehan

Sebuah kebahagiaan

214. Nagata

Lelaki yang bermasa depan cerah

215. Nabda

suara dalam

nama belakang bayinya laki-laki Jawa sansekerta karena alfabet P

216. Padmana

trấn yanew york riangi gembira

217. Panji, Pandji

Orangai yangai diberi kelebihan

218. Pradana

Seseorangai yangi dermawan

219. Pramudya

Orangai yangai bijaksana

220. Pranadipa, Pranadipta

Lelaki yangai pempengangkutan dan setia

221. Prastowo, Prasetyo

Laki-laki yangai memiliki kehormatan

222. Prayoga

dia yangai memiliki kebaikan

223. Pandita

Oranew york yangai terpelajar dan bijaksana

224. Permana

Mengetahui sesuatu menjangkau jelas

225. Prabaswara

bersinar terang, bercahaya

226. Prasaja

Bersahaja, berwibawa

227. Pranawa

trấn yanew york terang

228. Pranama, Pranomo

trấn yangai terang

229. Pramono

Terhormat, cerdas

230. Praba

Cahaya

231. Pambudi

Berbudi pekerti

232. Pradipta

Terang

233. Pinot

Orangi yangi suci

nama bayinya laki-laki Jawa dan artinya buat abjad R

234. Raditya

Matahari

235. Ragnala

Kasih sayang

236. Rahadyan

Gelar kebangsawanan

237. Raharja

Makmur dan sejahtera

238. Rajaswa

Milik raja

239. Randi

Seseoranew york yang menjaga

240. Raksa

Perlindungan

241. Reswara

Ulung, terkenal, unggul

242. Raynar

Seoranew york pasukan yanew york kuat

243. Rajendra

Anak lelaki yang sangat tampan

nama belakang sayang laki-laki Jawa modern untuk abjad S

244. Sabagya

Kebahagiaan

245. Sadajiwa

kehidupan selamanya

246. Sahardaya

sepenuhnya perasaan

247. Sajana

Orangai yangi bijaksana

248. Saka

Tiang, penyangga

249. Samahita

Orangi yangi sangat teliti

250. Sandya

Persatuan

251. Sasmita

Senyum full arti

252. Sigit

Anak lelaki yangi tegas dan tampan.

253. Surendra

bocah yangai mendesak tampan

254. Saputra

Anak laki-laki

255. Satria

Berani, gagah

256. Sucipta, Sucipto

Anak ketujuh

257. Surya

Matahari

258. Susila, Susilo

Kebenaran

259. Syaron

pemimpin yangi baik

260. Sugiarto

kerumunan harta

261. Sudiro

Berani, gagah

262. Siswanto

Baik, sopan, taat beribadah

263. Surendra

mendesak tampan

nama bayinya laki-laki Jawa kuno untuk alfabet T

264. Tamawijaya

Permata abadi

265. Tanaya

Anak

266. Teja, Tejo

Sinar, bersinar

267. Tirta

Air

268. Tohpati

Berberbaring nyawa

269. Tulus

Ikhpengelasan sempurna

270. Tadakara

Jatah, menampakkan

271. Taraka

Mempunyai mata bintang

272. Tikta

hati yanew york dalam

273. Trengginas

Terampil, cekatan

namu bayinya laki-laki Jawa keraton untuk alfabet U

274. Ubhaya

luaran dua cara

275. Ulung

Unggul

276. Upasama

Kesentosaan

277. Ugraha

Dihormati

278. Utama

Mempunyai keutamaan, menenim yang utama

279. Umbara

Memperhatikan

280. Untung

Selalouis mengikuti keberuntungan

namu bayi laki-laki Jawa sansekerta untuk abjad W

281. Wiryawan

Berderajat dan berkdudukan

282. Wiguna

Seorang pempin

283. Wiratama

Seoranew york perwirama utama

284. Widyadana

kerajaan become ilmu dan harta

285. Wahyudi

Sebuah petunjuk yanew york baik

286. Wajendra

Seorang raja

287. Wardani

Kesucian tubuh

288. Wibisana

Orangi yangi bijaksana

289. Widyatna

Lelaki yangai memiliki ilmu pengetahuan

290. Wiryateja

Seorang lelaki yangi luaran keberanian

nama sayang laki-laki Jawa modernis dan artinmiliki untuk abjad Y

291. Yudhoyono

Artinmemiliki pemenangai dalam peperangan

292. Yada

Seorangi pejuang

293. Yatna

Waspada

294. Yodha

Seorang pejuangi besar

295. Yagya

Sesuatu yangi serius, serius atau pantas

296. Yama

Pengendalian diri

297. Yasa

Sebuah kehormatan.

298. Yuwa

Muda

299. Yudha

Perang

300. Yoga

Mengingatkan di atas Tuhan

Itulah rangkaian namu sayang laki-laki Jawa keraton, sansekerta, modern dan lehernya yanew york bisa dijadimodern referensi. Menyeleksi nama bayi memongolia susah-susah gampang, ya Mom.

Lihat lainnya: Daftar Negara Yang Lolos Piala Euro 2020 (2021)? Temui Semua Peserta Euro 2020

Sehal nama anak mengandungai doa dan semoga oranew york perilaku agar kelak si kecil tumbuh menenim anak yangai bertata klama terpuji. Harapan bermanfaat!